Insatser i Sunnerbo Samordningsförbunds 

Nedan ges en översikt av pågående insatser i förbundet. 

Avslutade insatser

Här samlar vi insatser som förbundet genomfört och avslutat.

 • Fokus

  Insatsen Fokus riktade sig till de som stod utanför arbetsmarknaden och var i behov av stöd, samordning och rehabilitering för att komma i sysselsättning igen

  Läs mer
 • Inkluderande arbetsmarknadsinsatser

  Förbundets arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser innebär förarbete kring arbetsmetoder så som IPS och SE och strukturutveckling kring insatser för samverkan och rehabilitering, exempelvis idéburet och offentligt partnerskap.

  Läs mer
 • Kompetenshöjande insats

  Förbundet har möjlighet att genomföra utbildningar och kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmars personal.

  Läs mer

Samverkan för ett inkluderande arbetsliv

orange divider

Ett samordningsförbund möjliggör en unik samverkansform mellan kommuner, region och statliga myndigheter. 

Sunnerbo samordningsförbund består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult, Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets uppdrag avser rehabiliteringsinsatser för individer som i nuläget står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att närma sig och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetet med detta uppdrag har två delar, att finansiera individinsatser och att arbeta med strukturutvecklande insatser.

Läs mer om oss