Pågående insatser 

 

 

 

Avslutade insatser

 • FramSam

  FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Målgruppen för projektet riktar sig till deltagare inom arbetsförmedlingens etableringsprogram som inte uppnår progression inom SFI.

  Läs mer
 • Ungsam

  Gymnasieexamen är nyckeln till arbetsmarknaden. Insatsen Ungsam riktar sig till unga mellan 16-24 år som saknar gymnasieexamen eller riskerar avbryta sina gymnasiestudier. I insatsen Ungsam jobbar tre koordinatorer, en i varje kommun. Koordinatorerna har som uppgift att stötta de unga, och upprätta och genomföra en planering.

  Läs mer
 • Kompetenshöjande insats

  Förbundet har möjlighet att genomföra utbildningar och kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmars personal.

  Läs mer
 • Fokus

  Insatsen Fokus riktade sig till de som stod utanför arbetsmarknaden och var i behov av stöd, samordning och rehabilitering för att komma i sysselsättning igen

  Läs mer
 • Inkluderande arbetsmarknadsinsatser

  Förbundets arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser innebär förarbete kring arbetsmetoder så som IPS och SE och strukturutveckling kring insatser för samverkan och rehabilitering, exempelvis idéburet och offentligt partnerskap.

  Läs mer

Om förbundet

orange divider 

Ett samordningsförbund möjliggör en unik samverkansform mellan kommuner, region och statliga myndigheter.

Sunnerbo samordningsförbund består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult, Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

 

                                             LÄS MER