Pågående insatser 

 

 

 

Avslutade insatser

 • FramSam

  FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun. Målgruppen för projektet riktar sig till deltagare inom arbetsförmedlingens etableringsprogram som inte uppnår progression inom SFI.

  Läs mer
 • Ungsam

  Gymnasieexamen är nyckeln till arbetsmarknaden. Insatsen Ungsam riktar sig till unga mellan 16-24 år som saknar gymnasieexamen eller riskerar avbryta sina gymnasiestudier. I insatsen Ungsam jobbar tre koordinatorer, en i varje kommun. Koordinatorerna har som uppgift att stötta de unga, och upprätta och genomföra en planering.

  Läs mer
 • SeSam

  Hur kan vi uppmuntra ett socialt företagande i våra kommuner? Målet med insatsen är att ta fram en kartläggning som innehåller omvärldsbevakning och utmaningar i området, såväl nationellt som lokalt i Sunnerbo. Utmaningarna är konkreta och specificerade och efterföljs av förslag på aktiviteter, resurser och mål som är kopplade till möjliga effekter. Kartläggningen innehåller även en SWOT-analys och en intressentanalys för var av de samtliga tre kommunerna.

  Läs mer
 • Kompetenshöjande insats

  Förbundet har möjlighet att genomföra utbildningar och kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmars personal.

  Läs mer
 • Fokus

  Insatsen Fokus riktade sig till de som stod utanför arbetsmarknaden och var i behov av stöd, samordning och rehabilitering för att komma i sysselsättning igen

  Läs mer
 • Inkluderande arbetsmarknadsinsatser

  Förbundets arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser innebär förarbete kring arbetsmetoder så som IPS och SE och strukturutveckling kring insatser för samverkan och rehabilitering, exempelvis idéburet och offentligt partnerskap.

  Läs mer
 • Fokus 2.1

  Målgrupperna för projektet är invånare i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommun, som är aktuella i minst två av sökande myndigheter, står långt från arbetsmarknaden och/eller är långtidsarbetslösa. Personerna skall vara mellan 16 och 64 år och ha ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser. Samtliga sökande organisationer kan anvisa till projektet.

  Läs mer