Sunnerbo Samordningsförbund bildades 2017 då Markaryds Samordningsförbund utökades med kommunerna Ljungby och Älmhult och man bytte namn. Markaryds Samordningsförbund har funnits och verkat sedan 2006. Arbetet i samordningsförbund regleras av lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Samordningsförbundens målgrupp är individer som är mellan 16-64 år gamla, aktuella hos minst två av medlemsmyndigheterna och som är i behov av samordnade rehabiliterande insatser.   

 

Uppdrag

Förbundet har två huvuduppdrag; att stödja samverkan förbundsmedlemmarna emellan och att finansiera individinriktade insatser som drivs av medlemmarna. Samverkan mellan medlemmarna arbetar förbundet med på olika sätt, exempelvis genom SamSIP och Samverkansutbildning. En pågående individinriktad insats är Fokus 2.1, det är medlemskommunerna tillsammans med Arbetsförmedlinge, Försäkringskassan och Region Kronoberg som har ansökt om insatsmedel och driver insatser. 

I en ansökan om insatsmedel ska minst två av förbundsmedlemmarna ingå, helst flera, och samtliga medlemmar ska ha möjlighet att anvisa deltagare. Om din organisation vill veta mer om ansökningsprocessen så är ni välkomna att kontakta förbundet eller den i din organisation som är representant i beredningsgruppen. Handläggning av ansökningar om insatsmedel sker löpande. Ansökningsformulär för insatsmedel finns under Dokument. 

 

Styrelse

Förbundet leds av en styrelse. I styrelsen sitter en ledamot från respektive medlem, detta innebär att styrelsen består av både politiker och tjänstemän. Styrelsen leder och ansvarar för förbundets arbete och uppdrar förbundspersonalen uppgifter. Styrelsen sammansträder varannan månad och protokollen finns att läsa under Dokument.
Förbundets operativa förankring sker främst genom arbetet i beredningsgruppen. I beredningsgruppen sitter tjänstemän som representanter från samtliga medlemmar. Representanterna lyfter behov och förslag från verksamheterna och beredningsgruppen tar ställning till dem och för diskussion om vad som ska beredas till styrelsen.

 

Kronobergs län 

Sunnerbo Samordningsförbund är ett av två förbund i Kronobergs län. Kommunerna Växjö, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta ingår tillsammans med Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Samordningsförbundet Värend. Förbunden jobbar nära varandra och gemensamt med många frågor och processer. 

 

 

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden