Samverkansutbildning

Samverkansutbildningen samlar personal från alla förbundets medlemmar för att tillsammans utveckla det arbete vi gör ihop – samverkan. Samverkansutbildningen gör Sunnerbo samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend, för att samma samverkanskompetens ska finnas i hela Kronobergs län. 

Utbildningen består av en heldag och två halvdagar. I utbildningen jobbar man i grupp kring fiktiva ärenden. Gruppkonstellationerna varierar i att vara en blandning av personal från medlemmarna till att samla personal från samma medlem i samma grupp. Syftet är att lära av varandra och om varandra. Utbildning om SIP-arbete ingår som en del av utbildningen liksom en föreläsning med brukarperspektiv.

Höstens utbildningstillfällen har tyvärr fått ställas in pga rådande omständigheter med smittspridning av Coronaviruset i vårt län. Arbetsgruppen jobbar nu för att ställa om utbildningen i digitalt format och förhoppningen är att kunna erbjuda det digitalt under våren 2021.

Mer information kommer när det närmar sig.

Processledare

Cecilia Storm

Förbundschef
010-4881173
cecilia.storm@arbetsformedlingen.se

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen