Samverkansutbildning

 

Samverkansutbildningen

Utbildningen samlar personal från alla förbundets medlemmar för att tillsammans utveckla det arbete vi gör ihop – samverkan. Utbildningen består av en heldag och två halvdagar. I utbildningen jobbar man i grupp kring fiktiva ärenden. Gruppkonstellationerna varierar i att vara en blandning av personal från medlemmarna till att samla personal från samma medlem i samma grupp. Syftet är att lära av varandra och om varandra. Utbildning om SIP-arbete ingår som en del av utbildningen liksom en föreläsning med brukarperspektiv.

 

Tillsammans med

Samverkansutbildningen gör Sunnerbo samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend, för att samma samverkanskompetens ska finnas i hela Kronobergs län. 

 

Nästa utbildningstillfälle:

 

Kontakt

Vill du veta mer eller om du har några förslag, tips, tankar eller funderingar. Hör av dig till Sunnerbo samordningsförbund! 

Cecilia Storm, förbundschef
Telefon: 010-488 11 73

cecilia.storm@arbetsformedlingen.se

Ansvarig

Cecilia Storm

Förbundschef
010-488 11 73

Vid frågor kontakta mig på e-post här

 

 

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen