Samverkansutbildning

Samverkansutbildningen samlar personal från alla förbundets medlemmar för att tillsammans utveckla det arbete vi gör ihop – samverkan. Samverkansutbildningen gör Sunnerbo samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend, för att samma samverkanskompetens ska finnas i hela Kronobergs län.  

Utbildningen består av en heldag och två halvdagar. I utbildningen jobbar man i grupp kring fiktiva ärenden. Gruppkonstellationerna varierar i att vara en blandning av personal från medlemmarna till att samla personal från samma medlem i samma grupp. Syftet är att lära av varandra och om varandra. Utbildning om SIP-arbete ingår som en del av utbildningen liksom en föreläsning med brukarperspektiv. 

Läs mer om och anmäl dig till Samverkansutbildningen 2019 här!

Insats:

Processledare

Emelie Lindström
0721-62 83 86
Mail
emelie.lindstrom@ljungby.se

Insatskatalogen

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen