Vad händer?

Gör små saker med stor kärlek 

kompetensutvecklingsdagar 18- 31 oktober med temat riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa.

 

Lansering av Insatskatalogen

Lansering av Insatskatalogen i Sunnerbo - 9 september

 

Om förbundet

orange divider 

Ett samordningsförbund möjliggör en unik samverkansform mellan kommuner, region och statliga myndigheter.

Sunnerbo samordningsförbund består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult, Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

 

 

                                             LÄS MER