Tegelbruket -stadsodling

 

Grön arbetsträning

Ljungby Kommun och det arbetsintegrerade sociala företaget Slussen i Lagan ska tillsammans med Sunnerbo samordningsförbund starta en stadsodling i Ljungby under 2022. Projektet har två syften, dels att utforska möjligheterna till samverkan mellan kommun och arbetsintegrerade företag och dels att erbjuda grön arbetsträning för invånare i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun. Inom odling finns en mängd olika arbetsträningsuppgifter, mycket beroende på säsong. Främst är det planering, bearbetning av jorden, driva fram plantor, plantera, skötsel av plantor och skörd.

Målgrupp

Projektet riktar sig till personer som är 16 - 64 år som är aktuella hos minst två förbundsmedlemmar och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målgruppen i projektet ska vara inkluderande snarare än avgränsande och kan bestå av de som har en funktionsnedsättning, de som av varierande anledningar inte har tillskrivits funktionsnedsättning, språksvaga, långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna.

 

 

Här plöjdes åkern som Tegelbruket brukar. 

 

 Välkomna till Tegelbruket

   

Odlingarna.

 

Projektledare Zsuzsanna Orosz tillsammans med medarbetare Makiko Jonsson.

 

Projekttid

20220101 -  20241231

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Zsuzsanna Orosz

072-162 84 94

zsuzsanna.orosz@ljungby.se

Ansvarig

Zsuzsanna Orosz

072-162 84 94

zsuzsanna.orosz@ljungby.se

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen