Tegelbruket -stadsodling

 

Grön arbetsträning

Ljungby Kommun och det arbetsintegrerade sociala företaget Slussen i Lagan ska tillsammans med Sunnerbo samordningsförbund starta en stadsodling i Ljungby under 2022. Projektet har två syften, dels att utforska möjligheterna till samverkan mellan kommun och arbetsintegrerade företag och dels att erbjuda grön arbetsträning för invånare i Ljungby, Älmhult och Markaryds kommun. Inom odling finns en mängd olika arbetsträningsuppgifter, mycket beroende på säsong. Främst är det planering, bearbetning av jorden, driva fram plantor, plantera, skötsel av plantor och skörd.

Målgrupp

Projektet riktar sig till personer som är 16 - 64 år som är aktuella hos minst två förbundsmedlemmar och som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Målgruppen i projektet ska vara inkluderande snarare än avgränsande och kan bestå av de som har en funktionsnedsättning, de som av varierande anledningar inte har tillskrivits funktionsnedsättning, språksvaga, långtidsarbetslösa och/eller sjukskrivna.

 

 

Här plöjdes åkern som Tegelbruket brukar. 

 

 Välkomna till Tegelbruket

   

Odlingarna.

 

Projektledare Zsuzsanna Orosz tillsammans med medarbetare Makiko Jonsson.

 

Projekttid

20220101 -  20241231

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Zsuzsanna Orosz

072-162 84 94

zsuzsanna.orosz@ljungby.se

Ansvarig

Zsuzsanna Orosz

072-162 84 94

zsuzsanna.orosz@ljungby.se

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden