SamSIP

                             

SIP

En person som behöver stöd från flera olika myndigheter kan vara aktuell för en SIP, en samordnad individuell plan. Vid en SIP går man igenom personens livssituation och i vilka delar man kan behöva stöd och insatser för att förbättra dem. De närvarande myndigheterna ska tillsammans planera och komma överens om vad, hur och vem som ska göra vad. Personens behov är alltid utgångspunkten för planen. 

 

 

SamSIP

En SamSIP är en överenskommelse bland förbundets medlemaparter där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan åtar sig samma rättigheter och skyldigheter som kommunerna och sjukvården i att sammankalla, genomföra och följa upp en SIP. En SamSIP kan bli initierad av handläggare hos samtliga förbundets medlemmar, eller individen själv. Information och utbildning om SamSIP ges bland annat i samverkansutbildningen (se nedan) och av processledare inom förbundet. SamSIP är ett verktyg som används i hela Kronobergs län. 

I planen ska det vara tydligt vem som ansvarar för vad och inom vilken tidsram samt vem av myndigheterna som har huvudansvaret för planen.  Uppföljning av planen ska finnas inplanerad.

SIP är reglerat i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen och ger myndighetspersoner anställda i kommun och Region/Landsting möjligheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  När samordningen kring en person brister och denne önskar en SIP skall den upprättas utan dröjsmål. Om du som myndighetsperson blir kallad till en SIP har du en skyldighet att deltaga.

SamSIP är individens möte och det är viktigt att ni inledningsvis upprättar ett samtycke gällande SamSIP. Det är också viktigt att tänka på syftet med mötet när du kallar till SamSIP.  Syftet skall tydligt framgå i kallelsen. På detta sätt säkerhetsställer du att rätt myndighetspersoner deltar i mötet samt att de är förberedda på de frågor som kommer beröras.

 

Avvikelserapport

Om du upplever brister i arbetet med SamSIP, till exempel att någon myndighet inte kommer till kallat möte eller att fel dialoger förs vid mötet, så vill vi gärna ta del av detta genom en avvikelserapport. Syftet med avvikelsen är att utveckla och kvalitetssäkra arbetet med SamSIP.  

 Du skickar sedan avvikelserapporten till cecilia.storm@sunnerbosf.se 

 

Dokument

Till höger hittar du de dokument som du behöver i ditt arbete med SamSIP

         

Kontakt

Vill du veta mer och ser ett behov eller är nyfiken på kompetensutveckling i din verksamhet. Du kanske har några förslag, tips, tankar eller funderingar? Hör av dig till Sunnerbo samordningsförbund!

 

Cecilia Storm

Telefon: 010-488 11 73

Vid frågor kontakta mig på e-post här

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden