SamSIP

                             

SIP

En person som behöver stöd från flera olika myndigheter kan vara aktuell för en SIP, en samordnad individuell plan. Vid en SIP går man igenom personens livssituation och i vilka delar man kan behöva stöd och insatser för att förbättra dem. De närvarande myndigheterna kan tillsammans planera, utifrån individens behov, vad, hur och vem som ska göra. Personen är alltid utgångspunkten för planen och planen ska alltid utgå ifrån individens behov och förutsättningar. 

 

SamSIP

En SamSIP är en fördjupad samordnad individuell plan (SIP) där Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan åtar sig samma rättigheter och skyldigheter som kommunerna och sjukvården i att sammankalla, genomföra och följa upp SIPar. En SamSIP kan bli initierad av handläggare hos samtliga förbundets medlemmar, eller individen själv. Information och utbildning om SamSIP ges bland annat i samverkansutbildningen (se nedan). SamSIP är ett verktyg som används i hela Kronobergs län. 

I planen ska det vara tydligt vem som ansvarar för vad och inom vilken tidsram samt vem av myndigheterna som har huvudansvaret för planen.  Uppföljning av planen ska finnas inplanerad. 

SIP är reglerat i Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen och ger myndighetspersoner anställda i kommun och Region/Landsting möjligheter och skyldigheter i arbetet med SIP.  När samordningen kring en person brister och denne önskar en SIP skall den upprättas utan dröjsmål. Om du som myndighetsperson blir kallad till en SIP har du en skyldighet att deltaga.

SamSIP är individens möte och det är viktigt att ni inledningsvis upprättar ett samtycke gällande SamSIP. Det är också viktigt att tänka på syftet med mötet när du kallar till SamSIP.  Syftet skall tydligt framgå i kallelsen. På detta sätt säkerhetsställer du att rätt myndighetspersoner deltar i mötet samt att de är förberedda på de frågor som kommer beröras.

 

Dokument

Till höger hittar du de dokument som du behöver i ditt arbete med SamSIP

         

Kontakt

Vill du veta mer eller om du har några förslag, tips, tankar eller funderingar. Hör av dig till Sunnerbo samordningsförbund!

Cecilia Storm, förbundschef
Telefon: 010-488 11 73

cecilia.storm@arbetsformedlingen.se

Ansvarig

Cecilia Storm

Förbundschef
010-488 11 73

Vid frågor kontakta mig på e-post här

 

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen