Ungsam

Gymnasieexamen är en av nycklarna till arbete. Möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden är betydligt större om man har en gymnasieexamen. Ungsam är en insats som finansieras av förbundet och drivs av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult tillsammans med Arbetsförmedlingen. Målgruppen för Ungsam är unga som varken arbetar eller studerar och är emellan 16-24 år gamla. I Ungsam jobbar tre ungdomskoordinatorer, en i varje kommun. Jenny i Ljungby, Hanna i Markaryd och Emil i Älmhult. De unga som är inskrivna i Ungsam får stöd för att upprätta och genomföra en planering som ska göra dem redo för arbetslivet. Hur planen ser ut är individuellt utifrån individens egna förutsättningar.
Arbetet i Ungsam är nära kopplat till kommunens aktivitetsansvar (KAA) och KAA-samordnarna. Insatstiden för Ungsam är 1+1 år från och med 2019-06-01. 

 

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen