FramSam

 

Projekt FRAMSAM

FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun.

 

Målgrupp

Projektet riktar sig till deltagare inom Arbetsförmedlingens Etableringsprogram som inte uppnår progression inom SFI.

Medel från Finsam kan möjliggöra att de elever som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna erbjudas yrkeskurser samt evidensbaserade arbetssätt för inlärningssvårigheter i kombination med SFI och på så sätt tillgodogöra sig språk- och yrkeskunskaper som möjliggör tillgång till arbetsmarknaden och självförsörjning.

 

Projekttid

1 år ( start 2020-01-01 ) +förlängning på 1 år.

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Sofia Ripe

sofia.ripe@almhult.se
Ansvarig

Sofia Ripe

sofia.ripe@almhult.se

Dokument:

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen