FramSam

 

Projekt FRAMSAM

FramSam är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun.

 

Målgrupp

Projektet riktar sig till deltagare inom Arbetsförmedlingens Etableringsprogram som inte uppnår progression inom SFI.

Medel från Finsam kan möjliggöra att de elever som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna erbjudas yrkeskurser samt evidensbaserade arbetssätt för inlärningssvårigheter i kombination med SFI och på så sätt tillgodogöra sig språk- och yrkeskunskaper som möjliggör tillgång till arbetsmarknaden och självförsörjning.

 

Projekttid

1 år ( start 2020-01-01 ) +förlängning på 1 år.

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Sofia Ripe

sofia.ripe@almhult.se
Ansvarig

Sofia Ripe

sofia.ripe@almhult.se

Dokument:

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden