Inkluderande arbetsmarknadsinsatser

Förbundets arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser innebär förarbete kring arbetsmetoder så som IPS och SE och strukturutveckling kring insatser för samverkan och rehabilitering, exempelvis idéburet och offentligt partnerskap. Ett steg i att skapa en inkluderande arbetsmarknad är också att arbeta med arbetsgivare och stötta dem i att möjliggöra anställningar i olika former. 

Att arbeta med inkluderande arbetsmarknadsinsatser är ett av förbundets fem mål och arbetet bedrivs löpande. Arbetsgången är att diskussion förs i beredningsgruppen vilken sedan uppdrar förbundspersonalen utredningsarbete, förbundspersonal genomför och föredrar arbetet till styrelsen som beslutar om vidare insatser och uppdrag. 

Ansvarig

Maria Eriksson
0722-31 74 40
Mail
maria.eriksson@markaryd.se

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden