Inkluderande arbetsmarknadsinsatser

Förbundets arbete med inkluderande arbetsmarknadsinsatser innebär förarbete kring arbetsmetoder så som IPS och SE och strukturutveckling kring insatser för samverkan och rehabilitering, exempelvis idéburet och offentligt partnerskap. Ett steg i att skapa en inkluderande arbetsmarknad är också att arbeta med arbetsgivare och stötta dem i att möjliggöra anställningar i olika former. 

Att arbeta med inkluderande arbetsmarknadsinsatser är ett av förbundets fem mål och arbetet bedrivs löpande. Arbetsgången är att diskussion förs i beredningsgruppen vilken sedan uppdrar förbundspersonalen utredningsarbete, förbundspersonal genomför och föredrar arbetet till styrelsen som beslutar om vidare insatser och uppdrag. 

Ansvarig

Maria Eriksson
0722-31 74 40
Mail
maria.eriksson@markaryd.se

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen