Dokument

Nedan finns styrdokument, protokoll och redovisningar samlade. 

Verksamhet och styrdokument
Ansökan om insatsmedel
                                                              Ansökan om insatsmedel        Projektstruktur     

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden