Fokus

Insatsen Fokus riktade sig till de som stod utanför arbetsmarknaden och var i behov av stöd, samordning och rehabilitering för att komma i sysselsättning igen. Individuellt stöd, personlig utveckling och gruppdynamik var delar av konceptet som gjorde Fokus framgångsrikt. Fokus finansierades av förbundet mellan 2012-2018 och totalt genomgick fler än 250 personer upplägget. I samband med utfasningen av Fokus utvärderades insatsen och rapporten finns att läsa här. För att ta vara på kunskapen och erfarenheterna i insatsen togs en metodhandbok fram, den finns här. 


10 av 10 deltagare upplevde ett förbättrat mående
8 av 10 deltagare upplevde att de kommit närmare arbetsmarknaden under sin tid i insatsen

Röst från en deltagare:

”Det var en blandad grupp med olika åldrar och det var positivt att bli inspirerad av andra i gruppen som befinner sig i likvärdiga situationer. Man är inte ensam om att kämpa och uppskattar sin situation mer då.”

 

Utifrån projektet Fokus har en metodhandbok tagits fram där arbetssättet och metoderna beskrivs. Metodhandboken finns under Dokument. 

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden