Gör små saker med stor kärlek

Tillsammans med Samordningsförbundet Värend, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, Linnéuniversitetet och MUCF erbjuder förbundet en kompetensutvecklingsdag på temat unga och psykisk hälsa. 21 och 22 april 2020 hålls föreläsningar och seminarier av professionella och individer med egen erfarenhet. De två dagarnas program är identiska och man väljer vilken av dagarna man vill delta. Information om anmälan kommer längre fram.   

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen