Gör små saker med stor kärlek

Sunnerbo samordningsförbund tillsammans med Samordningsförbundet Värend, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och MUCF erbjuder kompetensutbildninsgdagar som berör olika teman inom området psykisk hälsa.

 

Gör små saker med stor kärlek 

Detta samarbete och kompetensinsats heter ”Gör små saker med stor kärlek”.

 

Tidigare teman har varit:

2020 – Unga och psykisk hälsa

2021 - Riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa

2022- Ensamhet, tillhörighet och psykisk hälsa

2023- Ungas perspektiv psykisk hälsa

 

Denna kompetensinsats har erbjudits i digital form av förinspelade föreläsningar som publicerats på www.sammans.se. Där deltagare har fått anmäla sig till de föreläsningar de funnit intressanta.

Föreläsningarna har varit kostnadsfria och vänt sig till de som möter människor i sin profession men även för de som är privatperson, anhörig, vän eller intresserad av frågorna. 

 

Ansvarig

Cecilia Storm

Förbundschef
010-488 11 73

Vid frågor kontakta mig på e-post här

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen