Gör små saker med stor kärlek

Tillsammans med Samordningsförbundet Värend, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och MUCF erbjuder förbundet kompetensutvecklingsdagar 18- 31 oktober. Temat är riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa.  Kompetensutvecklingsdagarna kommer att bestå av förinspelade föreläsningar. 

 

Ansvarig

Cecilia Storm

Förbundschef
010-488 11 73

Vid frågor kontakta mig på e-post här

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen