Insatskatalogen

I Kronobergs län finns flertalet insatser riktade till gruppen i behov av rehabiliterande insatser för att närma sig arbetsmarknaden. De som bedriver insatserna är myndigheter, privata aktörer, civilsamhället, studieförbund och arbetsintegrerade sociala företag med flera. I insatskatalogen hittar man en sammanställning av rehabiliterings- och arbetsmarknadsinriktade insatser i Kronobergs län. Insatskatalogen är tillgänglig för alla och kan användas av såväl handläggare som insatssökande som vem som helst som vill ha en översikt av vilka insatser som finns. 

Insatskatalogen är inte en komplett översikt av alla tillgängliga insatser då det är frivilligt att medverka. Det finns ingen garanti för att det finns platser i de insatser man hittar genom en sökning i katalogen. Den som står som kontaktperson för respektive insats i katalogen kan svara på frågor om intagning och tillgängliga platser.  

 

Processledare

Cecilia Storm
010-4881173
cecilia.storm@arbetsformedlingen.se

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen