Fokus 2.1

 

Projekt FOKUS 2.1

Fokus 2.1 är ett projekt där arbetssättet bygger på gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, ett anpassat stöd och ett målmedvetet strukturerat arbete. Det sak finnas ett coachandeförhållningssätt med fokus på deltagarna och de personliga förutsättningarna och behov. Deltagaren ska stå i centrum under hela processen. Arbetssättet i projektet bygger på en hög grad av flexibilitet, ett stort anpassat stöd för att komma rätt och hitta rätt, mindfullness och kost och motion.  Det är av stor betydelse att se deltagarens förmågor, intressen och förutsättningar. Studier visar att en ökad känsla av sammanhang (KASAM) är avgörande för en god psykisk hälsa. 

Målgrupp

Målgrupperna för projektet är invånare i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommun, som är aktuella i minst två av sökande myndigheter, står långt från arbetsmarknaden och/eller är långtidsarbetslösa. Personerna skall vara mellan 16 och 64 år och ha ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser. Samtliga parter i Sunnerbo Samordningsförbund kan anvisa till projektet.

 

Metodhandbok

Under slutet av projektet Fokus skapades en metodhandbok som beskriver metoder och insatser (https://sunnerbosf.se/dokument). Fokus 2.1 använder metodhandboken som grund.

 

Projekttid

2 år med start 2020-05-01.

 

Undersökning

Utifrån att projektet Fokus 2.1 närmade sig avslut och diskussion om implementering blev aktuellt, påbörjades ett arbete kopplat till behovet av insatser liknande Fokus 2.1. En enkätundersökning skickades ut till samtliga Samordningsförbundschefer med frågor gällande implementering. Svaren vi fick gjorde att vi fick ännu fler frågor kring resultatet och vår frågeställning. Vi fick kontakt med Linnéuniversitetsstudenter som tog sig an två uppdrag av projektet.

Nedan redovisas den presentation som projektet framförde till Sunnerbo samordningsförbunds styrelse. Det finns också möjlighet att ta del av uppdragen som Linnéstudenterna fick av projektet samt resultatet av studenternas arbete.

Önskas ytterligare information finns möjlighet att kontakta Peter Fornander peter.fornanader@ljungby.se

LNU Fokus 2.1uppdraget

LNU ESF-projektuppdraget

Presentation för styrelse Fokus 2.1

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Nina Narvén

072-162 8482

nina.narven@ljungby.se
 

 

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden