Fokus 2.1

 

Projekt FOKUS 2.1

Fokus 2.1 är ett projekt där arbetssättet bygger på gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, ett anpassat stöd och ett målmedvetet strukturerat arbete. Det sak finnas ett coachandeförhållningssätt med fokus på deltagarna och de personliga förutsättningarna och behov. Deltagaren ska stå i centrum under hela processen. Arbetssättet i projektet bygger på en hög grad av flexibilitet, ett stort anpassat stöd för att komma rätt och hitta rätt, mindfullness och kost och motion.  Det är av stor betydelse att se deltagarens förmågor, intressen och förutsättningar. Studier visar att en ökad känsla av sammanhang (KASAM) är avgörande för en god psykisk hälsa. 

Målgrupp

Målgrupperna för projektet är invånare i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommun, som är aktuella i minst två av sökande myndigheter, står långt från arbetsmarknaden och/eller är långtidsarbetslösa. Personerna skall vara mellan 16 och 64 år och ha ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser. Samtliga parter i Sunnerbo Samordningsförbund kan anvisa till projektet.

 

Metodhandbok

Under slutet av projektet Fokus skapades en metodhandbok som beskriver metoder och insatser (https://sunnerbosf.se/dokument). Fokus 2.1 använder metodhandboken som grund.

 

Projekttid

2 år med start 2020-05-01.

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Nina Narvén

072-162 8482

nina.narven@ljungby.se
 

 

Ansvarig

Nina Narvén

072-162 8482

nina.narven@ljungby.se

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen