Fokus 2.1

Målgrupperna för projektet är invånare i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommun, som är aktuella i minst två av sökande myndigheter, står långt från arbetsmarknaden och/eller är långtidsarbetslösa. Personerna skall vara mellan 16 och 64 år och ha ett behov av samordning och rehabiliteringsinsatser. Samtliga sökande organisationer kan anvisa till projektet. Under slutet av fokusprojektet skapades en metodhandbok som beskriver metoder och insatser (https://sunnerbosf.se/dokument). Fokus 2.1 förväntas använda metodhandboken som grund i projektet.

Arbetssättet i projektet bygger på en hög grad av flexibilitet, ett stort anpassat stöd för att komma rätt och hitta rätt, ett målmedvetet och strukturerat arbete enligt SE (supported employment, MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi), mindfullness och kost och motion.  Det är av stor betydelse att se deltagarens förmågor, intressen och förutsättningar. Studier visar att en ökad känsla av sammanhang (KASAM) är avgörande för en god psykisk hälsa. Projektets metod bygger på insatser på individ- och gruppnivå. Fokus 2.1 bedrivs under 2 år med start 2020-05-0.SeSam

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen