Kompetenshöjande insats

Förbundet har möjlighet att genomföra utbildningar och kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmars personal. Under hösten 2018 genomfördes en kompetenshöjande insats i samtalsmetodik för personal som möter ungdomar i sitt arbete. Våren 2019 hölls ett studiebesök och information med verksamheter som arbetar med Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Fler kompetenshöjande insatser kommer att erbjudas och information kommer här på hemsidan. Du som jobbar hos någon av förbundets medlemmar är varmt välkommen att lämna förslag på kompetenshöjande insats som förbundet skulle kunna anordna.  

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden