Kompetenshöjande insats

Förbundet har möjlighet att genomföra utbildningar och kompetenshöjande insatser för förbundets medlemmars personal. Under hösten 2018 genomfördes en kompetenshöjande insats i samtalsmetodik för personal som möter ungdomar i sitt arbete. Våren 2019 hölls ett studiebesök och information med verksamheter som arbetar med Supported Employment (SE) och Individual Placement and Support (IPS). Fler kompetenshöjande insatser kommer att erbjudas och information kommer här på hemsidan. Du som jobbar hos någon av förbundets medlemmar är varmt välkommen att lämna förslag på kompetenshöjande insats som förbundet skulle kunna anordna.  

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen