SeSam

 

Projekt SeSam

Sesam står för Socialt Entreprenörskap tillSAMmans och är ett projekt inom Sunnerbo Samordningsförbund som sträcker sig över tre kommuner; Ljungby, Älmhult och Markaryd. Hur kan vi uppmuntra ett socialt företagande i våra kommuner?

 

Mål

Målet med projektet är att kartlägga och hitta arbetssätt som kan förenkla för och främja socialt företagande. På längre sikt är fokus att fler sociala företag ska starta och att fler människor ska komma i sysselsättning. För sociala företag är målet att bidra till ett samhälle som är inkluderande och hållbart. Det ligger väl i linje med Agenda 2030 och de mål som vi i Sverige har sagt att vi ska uppnå. I Ljungby, Markaryds och Älmhults kommun strävar vi därför mot att hitta fungerande vägar för att främja dessa företag.

 

Projekttid

20210111-20211231 (med möjlighet till förlängning hela 2022)

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta projektledare:

Anders Jönsson

Telefon: 076- 853 87 63

anders.jonsson@coompanion.se
 

 

Länkar

  • Vill du läsa mer om sociala företag:

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/socialt-foretagande/vad-ar-socialt-foretagande.html

 

  • Vill du läsa mer om Sveriges nationella strategi för sociala företag:

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/02/regeringens-strategi-for-sociala-foretag--ett-hallbart-samhalle-genom-socialt-foretagande-och-social-innovation/

 

 

Ansvarig

Anders Jönsson

Telefon: 076- 853 87 63

anders.jonsson@coompanion.se

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden