SeSam

Målet med insatsen är att ta fram en kartläggning som innehåller omvärldsbevakning och utmaningar i området, såväl nationellt som lokalt i Sunnerbo. Utmaningarna är konkreta och specificerade och efterföljs av förslag på aktiviteter, resurser och mål som är kopplade till möjliga effekter. Kartläggningen innehåller även en SWOT-analys och en intressentanalys för var av de samtliga tre kommunerna. Projektet förväntas resultera i ett konkret arbetssätt som integreras i respektive kommun för att uppmuntra socialt företagande. Det konkreta kan skilja sig åt mellan kommunerna men ex kan vara allt ifrån hur befintlig verksamhet kan övergå till socialt företag till att skriva in sociala krav i upphandlingar.

Långsiktiga effekter innebär fler sociala företag i det geografiska området samt fler individer som sysselsätts genom socialt företagande. Projektet förväntas starta inom kort.

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen