SamSteg


SamSteg är en arbetsförberedande insats för dig som behöver hjälp och stöd för att komma vidare i din rehabilitering mot arbete och studier. I SamSteg arbetar man med gruppverksamhet och individuella möten med en koordinator. Du kan få hjälp med att göra en plan, få stöd i myndighets- och sjukvårdskontakter och kan få möjlighet till praktik. Målet med insatsen är att du ska hitta en hållbar lösning utifrån din situation. 
Gruppverksamheten hålls 3 gånger/vecka i din kommun. I gruppverksamheten kan du erbjudas coaching inom områdena: 

✓    Personlig utveckling
✓    Självbild
✓    Resurser
✓    Hälsofrämjande aktiviteter
✓    Ekonomi

✓    Ansvar
✓    Mål
✓    Förhållningssätt
✓    Gemenskap
✓    Arbetsliv

 

SamSteg är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.  


För vem?


SamSteg är en insats för dig som: 

✓    Är 16 – 64 år
✓    Bor i någon av kommunerna Ljungby, Markaryd eller Älmhult
✓    Är aktuell i minst två av följande myndigheter; kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg

och som:

•    Har varit arbetslös en längre tid eller
•    Har en funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar dina möjligheter att arbeta eller studera

 

Hur gör jag för att vara med? 


Kontakta din handläggare för att boka ett studiebesök på SamSteg. Där får ni träffa koordinatorn i din kommun som kommer att berätta mer om SamSteg. Efter det kan du lämna in en ansökan om att få delta.

 
Kontaktuppgifter till koordinatorer 


Ljungby kommun:     Therese Karlsson

                                  therese.karlsson@ljungby.se

                                  072-162 84 81 


Markaryds kommun: Hanna Jonsson

                                  hanna.jonsson@markaryd.se

                                  0433-738 19 


Älmhults kommun:    Indira Ruiz Lundgren

                                  indira.ruiz-lundgren@almhult.se

                                  0476-551 40 


                                  Hilda Ardash              

                                  hilda.ardash@almhult.se  

                                  0476-64 27 02 

Våra koordinatorer tillsamans med processledare

 

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta processledare:

Myléne Ramstedt 

mylene.ramstedt@forsakringskassan.se

 

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen