Föreläsning Migration och interkulturell kommunikation med fokus på Ukraina

Migration och interkulturell kommunikation med fokus på Ukraina

Migration och interkulturell kommunikation med fokus på Ukraina

Välkommen till föreläsning om migration och interkulturell kommunikation med fokus på Ukraina och nuvarande flyktingsituationen.

Växjö kommun, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg samt Värend och Sunnerbo samordningsförbund bjuder in till en förmiddag på Konserthuset i Växjö med fokus på Ukraina. Föreläsare Jonatan Malm, utbildare och konsult på Inkultura, talar bland annat om:

  • mötet mellan olika kulturer (kommunikation, språkets betydelse, vanliga kulturkrockar med mera)
  • Ukraina och den ukrainska befolkningen (utbildningsbakgrund, hälsoaspekter, religionens betydelse med mera)
  • skillnader mellan Sverige och Ukraina
  • bakgrunden till den ryska invasionen och situationen i Ukraina idag.

Tid: 20 september kl. 8.30 – 12.00 Plats: Växjö Konserthus Anmälan: anmäl till föreläsningen här senast 5 september

Fika servereras från kl. 8.30, föreläsningen startar kl. 9.00.

Välkomna!