Slutrapport SeSam

I januari 2020 påbörjades projekt Sesam, ett kommungemensamt projekt med finansiering via Sunnerbo Samordningsförbund. I projektet deltog kommunerna Markaryd, Älmhult och Ljungby kommun samt Region Kronoberg som samverkanspart med det gemensamma målet att skapa stödstrukturer för att främja socialt entreprenörskap.

Läs Slutrapporten här:

 

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden