Rapporter Fokus 2.1 och ESF-projekt

Utifrån att projektet Fokus 2.1 närmade sig avslut och diskussion om implementering blev aktuellt, påbörjades ett arbete kopplat till behovet av insatser liknande Fokus 2.1. En enkätundersökning skickades ut till samtliga Samordningsförbundschefer med frågor gällande implementering. Svaren vi fick gjorde att vi fick ännu fler frågor kring resultatet och vår frågeställning. Vi fick kontakt med Linnéuniversitetsstudenter som tog sig an två uppdrag av projektet.

Nedan redovisas den presentation som projektet framförde till Sunnerbo samordningsförbunds styrelse. Det finns också möjlighet att ta del av uppdragen som Linnéstudenterna fick av projektet samt resultatet av studenternas arbete.

Önskas ytterligare information finns möjlighet att kontakta Peter Fornander peter.fornanader@ljungby.se

Uppdrag Fokus 2.1

Uppdrag ESF-projekt

Presentation för styrelse Fokus 2.1

 

Du kan läsa mer om Fokus 2.1 här

Pågående nyheter

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen