Rapporter Fokus 2.1 och ESF-projekt

Utifrån att projektet Fokus 2.1 närmade sig avslut och diskussion om implementering blev aktuellt, påbörjades ett arbete kopplat till behovet av insatser liknande Fokus 2.1. En enkätundersökning skickades ut till samtliga Samordningsförbundschefer med frågor gällande implementering. Svaren vi fick gjorde att vi fick ännu fler frågor kring resultatet och vår frågeställning. Vi fick kontakt med Linnéuniversitetsstudenter som tog sig an två uppdrag av projektet.

Nedan redovisas den presentation som projektet framförde till Sunnerbo samordningsförbunds styrelse. Det finns också möjlighet att ta del av uppdragen som Linnéstudenterna fick av projektet samt resultatet av studenternas arbete.

Önskas ytterligare information finns möjlighet att kontakta Peter Fornander peter.fornanader@ljungby.se

Uppdrag Fokus 2.1

Uppdrag ESF-projekt

Presentation för styrelse Fokus 2.1

 

Du kan läsa mer om Fokus 2.1 här

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden