Föreläsningar på temat riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa.

 
Tillsammans med Samordningsförbundet Värend, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, Växjö kommun, Linnéuniversitetet och MUCF erbjuder förbundet åter igen digitala kompetensutvecklingsdagar

 

Gör små saker med stor kärlek -Favorit i repris 17/2-3/3

-riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa

 

Den 17/2 - 3/3 2022 har du återigen möjlighet att se förinspelade föreläsningar inom temat. Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig till dig som möter människor i din profession men även för dig som är privatperson, anhörig, vän eller intresserad av frågorna. 

 

Anmäl er här

 

Välkommen!

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden