Slutrapport Fokus 2.1

Fokus 2.1 var ett projekt där arbetssättet byggt på gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, ett anpassat stöd och ett målmedvetet strukturerat arbete. Vi har arbetat utifrån ett coachande förhållningssätt med fokus på deltagaren och dennes personliga förutsättningar och behov. Individen har stått i centrum under hela processen.

Läs slutrapporten här:

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden