Slutrapport Fokus 2.1

Fokus 2.1 var ett projekt där arbetssättet byggt på gruppverksamhet och individuella samtal utifrån flexibilitet, ett anpassat stöd och ett målmedvetet strukturerat arbete. Vi har arbetat utifrån ett coachande förhållningssätt med fokus på deltagaren och dennes personliga förutsättningar och behov. Individen har stått i centrum under hela processen.

Läs slutrapporten här:

Pågående nyheter

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen