Sociala ekonomidagen 4 oktober 2023

En inbjudan till sociala ekonomidagen.

Arbetsintegrerade sociala företag/idéburen sektor har stor betydelse för välfärden och för minskat utanförskap. 

I Ljungby kommun har vi tagit ett beslut om att vi ska främja det sociala företagandet, vi ska samverka mer och vi ska bidra till att fler sociala företag kan starta. Det gör vi bland annat genom att öka kunskapen, öka samarbetet men också genom att ställa krav om sociala hänsyn i upphandlingar. 

Av den anledningen har vi valt att bjuda in er! Vi tror nämligen att när vi samarbetar över gränserna så når vi längre. Vill du vara med i att utveckla den sociala ekonomin i Kronoberg tillsammans med oss?

Dagen riktar sig till arbetsmarknadsenheter, näringslivsavdelningar, upphandlingsenheter, politiker och idéburen sektor.

Anmäl dig kostnadsfritt här

 

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden