Styrelsen i Sunnerbo Samordningsförbund består av följande representanter från förbundets medlemmar:

Bo Ederström, Ljungby kommun, Ordförande

Ove Löfqvist, Region Kronoberg, Vice ordförande

Katarina Olander, Försäkringskassan, Ledamot

Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen, Ledamot

Else-Marie Rosenqvist, Älmhults kommun, Ersättare

Bengt Germundsson, Markaryds kommun, Ersättare

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte hittar du under Dokument. 

Nästa styrelsemöte: 2/9 i Ljungby

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen