Styrelsen i Sunnerbo Samordningsförbund 

 

Ordförande

Katarina Olander, Försäkringskassan

 

Vice ordförande

Ove Löfqvist, Region Kronoberg

 

Ledamot

Anna Badh, Arbetsförmedlingen

Else-Marie Rosenqvist, Älmhults kommun

 

Ersättare

Bengt Germundsson, Markaryds kommun

Bo Ederström, Ljungby kommun

Constanze Liljegren, Arbetsförmedlingen

Mira Weilander, Försäkringskassan

Ros-Marie Jönsson-Neckö, Region Kronoberg

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte hittar du under Dokument. 

Nästa styrelsemöte  4/11 -2021

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen