Beredningsgruppens uppgift är att bereda ärenden till förbundets styrelse. Beredningsgruppen lyfter ideér och förslag som styrelsen sedan fattar beslut om. Samtliga förbundsmedlemmar är representerade av minst en representant i beredningsgruppen. Beredningsgruppen sammanträder, liksom styrelsen, sex gånger om året. 

 

Beredningsgruppen består av följande representanter från förbundets medlemmar:

Kjell Carlsson, Arbetsförmedlingen

Jenny Bild, Försäkringskassan

Petra Becker, Region Kronoberg

Margareta Gabrielsson, Markaryds kommun

Peter Fornander, Ljungby kommun

Carl Lundkvist, Älmhults kommun

Ingela Jeppsson, Älmhults kommun

 

 

Nästa beredningsgruppsmöte hålls 21/8 i Ljungby

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen