Beredningsgruppen i Sunnerbo Sammordningsförbund

 

Carol Obregon, Arbetsförmedlingen

Jenny Bild, Försäkringskassan

Julia Sundin, Region Kronoberg

Carina Augustsson, Region Kronoberg

Nicklas Gylling, Region Kronoberg

Katja Berggren, Älmhults kommun

Peter Fornander, Ljungby kommun

Per Svensson, Ljungby kommun

Daniel Linares, Markaryds kommun

Tim Hansson, Markaryds kommun

 

Beredningsgruppens uppgift

Beredningsgruppens uppgift är att bereda ärenden till förbundets styrelse. Beredningsgruppen lyfter ideér och förslag som styrelsen sedan fattar beslut om. Samtliga förbundsmedlemmar är representerade av minst en representant i beredningsgruppen. Beredningsgruppen sammanträder, liksom styrelsen, sex gånger om året. 

 

 

 

Beredningsgruppsmöte 2023

9 januari

6 mars

20 maj

27 augusti

1 oktober

26 november

blue divider

Välfärdsguiden är till för dig som vill få en bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att något behöver förändras i ditt liv. Välfärdsguiden är även till för dina anhöriga och personal i den offentliga sektorn. kan användas som ett vardagsverktyg av dig som privatperson och av myndighetspersonal som vill ha en översikt av vilka insatser som finns.

Till välfärdsguiden