Beredningsgruppen i Sunnerbo Sammordningsförbund

 

Linda Fager, Arbetsförmedlingen

Jenny Bild, Försäkringskassan

Carina Augustsson, Region Kronoberg

Carl Lundkvist, Älmhults kommun

Peter Fornander, Ljungby kommun

Per Svensson, Ljungby kommun

Annika Nilsson, Markaryds kommun

 

Beredningsgruppens uppgift

Beredningsgruppens uppgift är att bereda ärenden till förbundets styrelse. Beredningsgruppen lyfter ideér och förslag som styrelsen sedan fattar beslut om. Samtliga förbundsmedlemmar är representerade av minst en representant i beredningsgruppen. Beredningsgruppen sammanträder, liksom styrelsen, sex gånger om året. 

 

 

 

Beredningsgruppsmöte

11/10 -2022

 1/12 -2022

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen