Beredningsgruppen i Sunnerbo Sammordningsförbund

 

Carol Obregon, Arbetsförmedlingen

Jenny Bild, Försäkringskassan

Julia Sundin, Region Kronoberg

Carina Augustsson, Region Kronoberg

Nicklas Gylling, Region Kronoberg

Katja Berggren, Älmhults kommun

Peter Fornander, Ljungby kommun

Per Svensson, Ljungby kommun

Daniel Linares, Markaryds kommun

Tim Hansson, Markaryds kommun

 

Beredningsgruppens uppgift

Beredningsgruppens uppgift är att bereda ärenden till förbundets styrelse. Beredningsgruppen lyfter ideér och förslag som styrelsen sedan fattar beslut om. Samtliga förbundsmedlemmar är representerade av minst en representant i beredningsgruppen. Beredningsgruppen sammanträder, liksom styrelsen, sex gånger om året. 

 

 

 

Beredningsgruppsmöte 2023

9 januari

6 mars

24 maj

25 augusti

5 oktober

29 november

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen