Solnedgång

Sunnerbo Samordningsförbund

En del av Finsam

Samverkan för ett inkluderande arbetsliv

orange divider

Ett samordningsförbund möjliggör en unik samverkansform mellan kommuner, region och statliga myndigheter. 

Sunnerbo samordningsförbund består av kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult, Region Kronoberg, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundets uppdrag avser rehabiliteringsinsatser för individer som i nuläget står utanför arbetsmarknaden och behöver stöd för att närma sig och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetet med detta uppdrag har två delar, att finansiera individinsatser och att arbeta med strukturutvecklande insatser.

Läs mer om oss

Insatser i Sunnerbo Samordningsförbunds

Nyheter

Insatskatalogen

blue divider

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen