14 november 2022

Uppdrag fokus 2.1 och uppdrag ESF-projekt

Undersökning

Utifrån att projektet Fokus 2.1 närmade sig avslut och diskussion om implementering blev aktuellt, påbörjades ett arbete kopplat till behovet av insatser liknande Fokus 2.1. En enkätundersökning skickades ut till samtliga Samordningsförbundschefer med frågor gällande implementering. Svaren vi fick gjorde att vi fick ännu fler frågor kring resultatet och vår frågeställning. Vi fick kontakt med Linnéuniversitetsstudenter som tog sig an två uppdrag av projektet.

Nedan redovisas den presentation som projektet framförde till Sunnerbo samordningsförbunds styrelse. Det finns också möjlighet att ta del av uppdragen som Linnéstudenterna fick av projektet samt resultatet av studenternas arbete.

 

 LNU Fokus 2.1uppdraget

LNU ESF-projektuppdraget

Presentation styrelse Fokus 2.1