24 maj 2019

Ungdomskoordinatorer

I insatsen Ungsam jobbar tre Ungdomskoordinatorer; Jenny i Ljungby, Caroline i Markaryd och Emil i Älmhult. Koordinatorerna jobbar med ungdomar mellan 16-24 år som när de skrevs in i insatsen inte hade någon sysselsättning. Syftet är att varje ungdom som deltar i Ungsam ska ha en individuell plan utformad efter sina förutsättningar och egenskaper. Koordinatorerna ansvarar för arbetet i varsin kommun och jobbar också i nära samverkan med varandra och med kommunernas KAA-samordnare. 

 

För att komma i kontakt med koordinatorn i din kommun:

Jenny i  Ljungby: jenny.dahlqvist@ljungby.se

Caroline i Markaryd: caroline.bjornkvist@markaryd.se

Emil i Älmhult: emil.gustavsson@almhult.se