9 maj 2019

Samverkansutbildningen 2019

Vår fysiska samverkansplattform där vi får mer kunskap om varandras arbete. Vi får inspiration och förståelse för vårt ibland komplexa och fantastiska välfärdssamhälle. Vi byter erfarenheter och träffar kollegor från andra verksamheter.

 

För vem: Du som möter människor i ditt arbete som är i behov av insatser från två eller flera  myndigheter samtidigt.

 

Citat från tidigare deltagare av kursen: 
”Nya nätverket har skapats och en ökad kunskap om varandras olika arbeten för den enskilde individens bästa”.
”All insikt man fått kring komplexiteten kring individen gällande myndighetskontakter är helt suverän”.
Kommer personer du möter i vardagen märka att du har gått denna utbildningen? –”Ja, jag kommer tänka mer på hur jag bemöter och ställer frågor till de jag möter”.


Program: 

Dag 1: Begreppet samverkan  Vad innebär samverkan och varför behövs det? Vi arbetar utifrån case i grupper 

Dag 2: Hur upplevs det att få stöd från flera myndigheter samtidigt? Vi tar del av en människas upplevelser och hur vi som professionella kan tänka vid mötet 

Dag 3: Sip /SamSIP och nästa steg i samverkan. Vi fördjupar oss i vad SIP är, vem det är till för och varför. Hur kan vi utveckla vår egen samverkan?

 

När:   20 september  830-1630 (inkl lunch) 4 oktober 830-1200 18 oktober 830-13 (inkl lunch)

 

Var:  Arbetsförmedlingen, Ingång Linnégatan 17, 352 33 Växjö

 

Utbildningen har 36 platser och dessa avses fördelas proportionerligt mellan våra parter Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhult.

Anmälan: sker via www.sfvarend.se senast den 6 september – utbildningen är kostnadsfri. Meddela specialkost.