Sunnerbo Samordningsförbund har sex medlemmar. Medlemmarna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg, Ljungby kommun, Markaryds kommun och Älmhults kommun. 

Vi som jobbar i Sunnerbo Samordningsförbund heter Emelie och Maria. Sunnerbo Samordningsförbund arbetar för att alla i Ljungby, Markaryd och Älmhult som är mellan 16-24 år och som vill och kan arbeta ska få möjlighet till det. 

Samordningsförbundet jobbar med projekt för individer, och med samverkan.

Genom samordningsförbundet kan medlemmarna ansöka om pengar för att driva projekt. Markaryds kommun, Älmhults kommun, Ljungby kommun och Arbetsförmedlingen driver ett projekt som heter Ungsam. Projektet Ungsam är till för ungdomar som är mellan 16 år och 24 år gamla.   

Kontaktuppgifter till samordningsförbundet finns till höger på sidan. 

Maria Eriksson 
maria.eriksson@markaryd.se

Emelie Lindström
emelie.lindstrom@ljungby.se

Insatskatalogen

I Insatskatalogen hittar man en sammanställning av pågående insatser som riktar sig till den som är i behov av rehabiliterande insatser. Tillsammans med en beskrivning av insatserna får man också kontaktuppgifter till de som är ansvariga för insatserna.

Till insatskatalogen