24 maj 2019

Studiebesök från Halland

Samordningsförbundet Halland har sedan 2016 arbetat med att utveckla arbetssätt med arbetsintegrerade sociala företag, idéburet och offentligt partnerskap och social hänsyn i upphandlingar. Arbetssätt ämnade att resultera i möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden. Samuel och Carl presenterade sitt arbete för förbundets personal och för arbetsmarknadssamordnare, integrationssamordnare, förvaltningschefer och personal från individ- och familjeomsorgen från förbundets medlemskommuner.

Ett arbetsintegrerat social företag (ASF) är i mycket som vilket företag som helst. Det har anställda, det erbjuder en tjänst och de måste gå med vinst. Det som är speciellt för ett ASF är att arbetsuppgifterna i stor utsträckning kan anpassas utifrån personalens eller deltagarnas behov och att kriterierna för att arbeta på ett ASF kan vara annorlunda från andra företag. Man kan också arbetsträna eller göra praktik på ett ASF.

En viktig aspekt i ASF är delaktighet. Alla som är engagerade i ett ASF, oavsett om man är anställd, praktikant eller arbetstränande, så ska man ha möjlighet att vara delaktig i hur verksamheten utformas och utförs.

Ett gott exempel på ett arbetsintegrerat social företag kan du se i denna filmen från Karlskrona.
Länk.

Studiebesöket från Halland är en del av vårt förbunds arbete med Inkluderande arbetsmarknadsinsatser – Mål 4. Förbundet arbetar tillsammans med medlemmarna vidare med de nyförvärvade kunskaperna från Halland.